« Voorbeeld van een bidstondgroep | Hoofdmenu | Achtergrondinfo bij Christen zijn op je werk »

Netwerken van christen-professionals

Nieuwe vermeldingen sinds 1 jan. 2007:

Management: Instituut voor Christelijk Leiderschap (IVCL) www.ivcl.nl.


Agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA), www.cca-nederland.nl
Antropologen: ICS Christen ANTropologen Netwerk (CANT), www.cant.nl
Beleidsmakers in Zorg en Welzijn: ICS netwerk voor beleidsmakers in zorg en welzijn, ICS netwerk voor beleidsmakers in zorg en welzijn.
Coaches: Christen Coaches, ICS netwerk van Christen Coaches.
Consultants: Impact Netwerk voor Consultants, Impact Netwerk voor Consultants.
Ecologie: Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN), www.cenet.nl
Ethiek: Instituut voor CultuurEthiek, Instituut voor CultuurEthiek en Lindeboom Instituut, www.lindeboominstituut.nl
Filosofie: Reformatorische Wijsbegeerte, www.aspecten.org
Gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland, www.cmf-nederland.nl, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF) met 19 kringen, www.hcfnederland.nl en Nederlands Artsenverbond (NAV), www.artsenverbond.nl
Historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH), www.christenhistorici.nl
ICT: Impact Netwerk van ICT-professionals, Impact Netwerk van ICT-professionals
Jonge christen-professionals in Den Haag: Impact Netwerk Den Haag, Impact Netwerk Den Haag.
Jonge christen-professionals in Utrecht: Impact Netwerk Utrecht, Impact Netwerk Utrecht
Juristen: ICS Christen-Juristennetwerk, www.juristennetwerk.nl
Kunst en cultuur: ICS Rookmaaker Kunstkring, ICS Rookmaaker kring en Continental Art Centre
Leerkrachten: Impact Netwerk van Leerkrachten, Impact Netwerk van Leerkrachten
Literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), www.chroom.net en ICS literatuurkring Leeuwarden, ICS literatuurkring Leeuwarden
Luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP), FCAP
Maatschappelijk werk: ICS Netwerk van Maatschappelijk Werkers, Maatschappelijk werk regio Zuid-West en Maatschappelijk werk regio Midden.
Management: Leidraad, Leidraad en Instituut voor Christelijk Leiderschap (IVCL) www.ivcl.nl.
Marketing: Impact Netwerk van Marketing Professionals, Marketing
Militairen: de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring Cornelius (NCOK) heeft 6 gebedskringen, www.2ahead.nl/ncok, zie ook www.rijksgebed.nl --> Defensie
Natuurwetenschap: ICS Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers, Natuurwetenschappers
Pedagogen: ICS netwerk van Christen-Pedagogen (NCP), Pedagogen
Politie: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP), www.lncp.nl
Psychologen en psychiaters: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten, www.cvppp.nl
Recreatiebranche: Vriendenkring christelijke recreatieondernemers, www.vcr.nu
Rijksoverheid: www.rijksgebed.nl
Samenleving: www.gidsnetwerk.nl
Sociaal: Stichting Christelijk-Sociaal Congres www.stichting-csc.nl
Spoorwegbranche: Nederlands Netwerk voor Christenen in de spoorbranche, www.spoorchristenen.nl
Sport: www.athletesinaction.nl en www.sportswitnesses.nl
Werkgever- of werknemerschap: Christennetwerk GMV, www.gmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke Unie RMU, www.rmu.org
Wetenschap: Christelijk Academisch Netwerk (CAN), www.canweb.nl en Truth or Dare, www.truth-or-dare.nl
Zakenmensen en Bedrijfsleven: Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen www.cbmc.nl, Crown Companies Nederland www.crowncompanies.nl, Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) Nederland www.fgbmfi.nl, Vereniging Bijbels Ondernemen (VBO) www.vbo.nu, Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging www.vrcl.nl en Vereniging Reformatorische Ondernemingen (VRO) www.vroweb.nl.

Een relatief nieuwe ontwikkeling zijn lokale en regionale netwerken voor christen-zakenlieden, bestuurders en andere maatschappelijke beïnvloeders, verenigd in GIDSnetwerk. Zij bidden voor maatschappelijke problemen en zoeken naar concrete oplossingen vanuit de waarden van Gods Koninkrijk. GIDS heeft op dit moment netwerken in Soest, Zeist, Alkmaar, Amersfoort, Blaricum/Eemnes/Laren, Den Helder, Ermelo, Hilversum, Huizen, Leusden, Ede, Haarlem, Delft en Dordrecht. Meer informatie zie Handout_Gidsnetwerk en www.gidsnetwerk.nl.

Daarnaast heeft de CBMC het initiatief genoemen om bedrijfsgebedsgroepen in de regio Amsterdam regelmatig bij elkaar te halen om samen effectiever voor het bedrijfsleven in Amsterdam te bidden. Info bij Sjoerd van Leeuwen.